KAISE_SK8301

על המוצר
מד קרינה בסיסי (שדה מגנטי) בתדר החשמל תוצרת יפן.
מודד בזמן אמת בשלושת הצירים במקביל, ובעל אפשרות לניטור למשך יום עבודה. מד קרינה (שדה מגנטי) מחשמל (ELF) המיועד לשימוש מודדים מוסמכים העוסקים בתחום אך בשל מחירו הנמוך יחסית יכול לשמש גם ממוני בטיחות וגורמים אחרים המעוניינים לבצע בצורה פשוטה ומדויקת.
בעזרתו ניתן לבדוק שדות מגנטיים בסביבת ארונות חשמל, קווי חשמל, שנאים ומערכות חשמל נוספות.
מכשיר זה מגיע ללא כיול ISO-17025 ולכן עבור מוסמכי המשרד להגנת הסביבה נידרש לבצע עבורו גם כיול במעבדה מוסמכת בארץ.
תמונות ומידע נוסף
יצירת קשר
שירותים בתחום הקרינה