EMDEX-II

על המוצר
מכשיר למדידה וניתוח של שדה מגנטי מרשת החשמל (ELF) מתוצרת חברת EMDEX – ארה”ב.
ה – EMDEX II הינו מכשיר מדויק, אמין ואיכותי ביותר ולכן מוביל ככלי למדידה וניתוח עוצמת שדה מגנטי מרשת החשמל (ELF), לביצוע מחקרים עבור פרויקטים שונים וכו’. המכשיר בעל מסנן תדרים מעולה לתחום התדרים בין 40 הרץ ל 800 הרץ בלבד, ומודד ערכים בין 0.1 מיליגאוס ל- 3000 מיליגאוס.
ה – EMDEX II כולל אפשרות לניטור רציף (הקלטה) של רמות השדה המגנטי הנמדדות בשלושת צירי המרחב, לפי ברירת המחדל או בהתאם להגדרות המשתמש שנקבעו על-פי הצורך.
לאחר הניטור הרציף יש להוריד את תוצאות הניטור למחשב האישי, לצרכי תיעוד וניתוח התוצאות. מכשיר ה EMDEX II מאפשר לבצע מדידות רגעיות או לשמש לניטור רציף של עד מספר ימים.
ערכת המכשיר כוללת את תוכנת EMCALC המאפשרת להעביר את הנתונים מהניטור, לאחסן את הנתונים ולבצע ניתוח לתוצאות.
המכשיר מגיע כולל כיול התואם לתקן ISO-17025.
תמונות ומידע נוסף
יצירת קשר
שירותים בתחום הקרינה