צו לסילוק מקור קרינה

המשרד להגנת הסביבה החל במבצע אכיפה ארצי למקורות קרינה בתדר רשת החשמל

בשבועות האחרונים מאות מנהלי חברות, יזמים וארגונים החלו לקבל מכתבי התראה לפני צו לסילוק מקור קרינה.

המדובר במבצע אכיפה ארצי של המשרד להגנת הסביבה, כנגד מפעילי מרכזי אנרגיה (כדוגמת שנאים) הפועלים ללא היתר הפעלה מטעם המשרד להגנת הסביבה. זאת, בניגוד לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006.

יודגש, כי הפעלת מתקנים שכאלה לא קבלת היתר כדין מהווה עבירה פלילית!

נראה כי בשלב זה פונה ומעדכן המשרד להגנת הסביבה את אותם המפעילים כי בכוונתו להורות על סילוק מקור הקרינה ובמקביל מאפשר להם להגיב תוך 14 יום ממועד מסירת המכתב.

לייעוץ ראשוני חינם וליצירת קשר 

צו לסילוק מקור קרינה
יצירת קשר