מוסמכי המשרד לבטיחות וגיהות לעבודה בגובה

מטרתנו להוביל את שוק השירותים והפתרונות בתחום הקרינה הבלתי מייננת בישראל

מוסמכי המשרד לבטיחות וגיהות לעבודה בגובה

כל הצוות הטכני בחברתנו מוסמכי המשרד לבטיחות וגיהות לעבודה בגובה. ההסמכה הינה חובה לעוסקים בבדיקות בהם נדרשת עבודה בגובה בהתאם למופיע בפרקים ב’ ו-ג’ בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התש”ז-2007 .
העובדים מצויידים בציוד המוגדר ע”פ נהלי העבודה בגובה. הציוד הינו בהתאם לתקן ובעל תוקף המוגדר ע”פ חוק!

ההסמכה בתוקף עד 3/2014 .

יצירת קשר