בדיקת קרינה

בדיקות קרינה בהסמכת המשרד להגנת הסביבה

בדיקת קרינה

עיקר פעילות והתמחות חברת דגש מדידות הנדסה וייעוץ הינו במתן ייעוץ בתחום הקרינה הבלתי מיינת, דהיינו מתקני שידור וקרינה מתשתיות חשמל.

אנו מבצעים בדיקות קרינה, חיזוי קרינה וליווי ופתרון לבעיות קרינה.

לפיכך, אנו מתייחסים לכל בדיקת קרינה אותה אנו מבצעים ברצינות וביסודיות מרביים בכל שלבי תהליך העבודה: מרכישת ציוד המדידה, דרך ביצוע המדידות בשטח, הכנת דו"ח הבדיקה וכלה באופן הגשתו ללקוח. כל התהליך מבוצע תוך ביצוע בקרה מלאה בכל שלב ושלב בביצוע העבודה.

ציוד המדידה המשמש אותנו בביצוע בדיקת קרינה הינו מהמתקדמים בעולם, רגיש ביותר ומכסה את כל תחום התדרים, מבדיקות בתחום ה- DC ועד לבדיקות בתחום תדרי המיקרוגל.

טווח תדרים רחב ביותר: 90GHz – 0GHz . הציוד עובר כיול אצל היצרן או מעבדה מוסמכת באישור המשרד להגנת הסביבה. הציוד מתוחזק בצורה שוטפת ונשמר בתנאים אופטימלים גם שאינו בשימוש. בתחילת כל יום עבודה מבוצעת בדיקה עצמית לציוד לבדיקת תקינות.

חברתנו ישנם מס' ערכות מלאות לצורך ביצוע בדיקות עבור פרויקטים מורכבים ובזמנים קצרים ביותר – עבודה בו זמנית של מס' צוותים.  

מדידות הקרינה מבוצעות רק על-ידי עובדי החברה – בודקי קרינה שהינם מודדים מנוסים מוסמכי המשרד להגנת הסביבה. 

עיבוד הנתונים והבקרה לדו"ח מבוצע על-ידי מהנדסים מנוסים שגם הם מוסמכי המשרד להגנת הסביבה. על דו"ח הבדיקה מבוצעת ביקורת נוספת של מהנדס בכיר, טרם שליחתו ללקוח.

כל בודק קרינה, מהנדס – יועץ קרינה המועסקים בחברתנו עוברים במהלך השנה הדרכות והנחיות מקצועיות במסגרת תפקידו. ההדרכות מבוצעות הן ע"י גורמים פנימיים בחברה והן ע"י גורמים חיצוניים לנושאים יעודיים כגון בדרכת בטיחון בעבודה בגובה שמבוצעת ע"י המשרד לבטיחות וגיהות.  

מקורות קרינה

אנו מבצעים בדיקות קרינה ממגוון סוגים ומקורות: 

 • בדיקת קרינה מאתרי שידור סלולר, ומתקני רדיו.
 • בדיקת קרינה מרשת החשמל (קווי מתח נמוך, גבוה, שנאים, ארונות חשמל, פילרים וכדומה).
 • בדיקת קרינה מציוד ייעודי, מעבדות מחקר ופיתוח וכן בדיקות קרינה ממכ"מים .
 • בדיקת קרינה /מדידת קרינה לקראת רכישת דירה – אפשרות לשיחה עם מהנדס מוסמך מייד לאחר סיום הבדיקה בשטח ע"י מודד קרינה מוסמך, כמו כן הדו"ח מועבר ע"פ נוהל דחוף ללקוח.
 • בדיקת קרינה מעורקי תקשורת (מיקרוגל) בזק, צה"ל ואחרים – תחום דרים נרחב ביותר עד 90GHz!!!.
 • בדיקת קרינה – ניטור רציף – בדיקה ממושכת של 8/12/24 שעות ואף יותר מכך במידת הצורך.
 • בדיקת קרינה ממכ"מים ועוד.
 • בדיקות קרינה ממערכות פוטו-וולטאיות.
 • בדיקות קרינה ממטענים לרכבים חשמליים.
 • בדיקות קרינה ממתקני אגירה ומתקנים לייצור חשמל.
 • בדיקות קרינה מקווי מתח עליון ועל עליון.
 • בדיקות קרינה מחישמול הרכבת ועוד'

 

כל הבדיקות כאמור מבוצעות אך ורק ע"י מודד קרינה מוסמך! ומבוצעות עבור כל סוגי הלקוחות וכל סוגי הנכסים (מדירות פרטיות ועד פרוייקטים אזוריים ברשויות מקומיות, חברות ענק ומשרד הביטחון), מבדיקות קרינה מיידיות ועד בדיקות קרינה בניטור רציף ארוך טווח, מבדיקות מעשיות (במקרה שקיים גורם מקרין) ועד בדיקות תיאורטיות שמטרתן לחזות את רמות הקרינה הצפויות כאשר יותקן ויופעל מקור קרינה – הכל בהתאם לצרכי ולדרישות הלקוח.

מס' הערות חשובות:

 • אנו נתקלים שוב ושוב בגורמים לא מוסמכים המבצעים בדיקות קרינה לכאורה, תוך שימוש בציוד חובבים, לעיתים אף ציוד שמודד בכיוון אחד בלבד (במקום 3 צירים) – שימו לב!
 • במידה ואתם מעוניינים בבדיקת קרינה לאנטנות בתחום תדרי המיקרוגל יש לוודא כי ברשות הגופים אליהם אתם פונים קיים ציוד המודד בו-זמנית ב-3 צירים ומכסה לפחות עד תחום תדרי 50GHz, רגיש ומכוייל.
 • יש לוודא כי הציוד של הבודק מכוייל, ממש לדרוש את התעודה – זו חובה.

במידה וישנן חריגות, צריך לעבור עם הבודק על הדו"ח ולהבין מה ניתן לבצע.

שירותים נוספים בנושא קרינה

מכון הדרכה